Jüripäeva sprint

Eesti Sprindikarika 1.osavõistlus

eraldistardist sprint

20.aprill 2024
Sikupilli, Tallinn
20€/30
Korraldaja: MTÜ TERRA-O
Peakorraldaja: Sergei Rjabõškin
Peakorraldaja abi: Michael Raer
Registreerimine ja info: Michael Raer
Rajameister: Sergei Rjabõškin
Kontakt: info@terra-o.eu
Võistluste koduleht: terra-o.eu
FB event: facebook
IOF inspektor: Jüri Joonas

Soodusregistreerimine 7.aprillini

Tähtaeg 14.aprill

VÕISTLUSKLASSID

Osavõtuklassid: MN 14, 18, 21, 40, 50. Võistlusklassides MN21 on tegemist maailma edetabelivõistlusega (WRE) ja stardijärjekorra määrab maailma edetabeli seis. Edetabelis mitteleiduvad võistlejad loositakse protokolli algusesse. Stardiintervall kõikides võistlusklassides on 1 minut. M võistlusklassides võivad joosta kõik sooidentiteedi ja eneseväljundusega võistlejad.

REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUTASUD

Võistlusele on võimalik registreeruda veebikeskkonnas https://eventor.orienteering.org/Events kuni 14.04.2024 keskööni. Soodsam registreerimine lõppeb 07.04.2024 kesköösel.
Kõigides osavõtuklassides stardimaks kuni 7.aprillini 2024 on 20€. Alatest 8.aprillist 2024 kuni 14.aprillini 2024 stardimaks on 30€.
Üheaegselt registreerimisega tuleb tasuda ka osavõtutasu. Registreerimine jõustub alles pärast osavõtutasu laekumist võistlusi läbiviiva klubi arvelduskontole: MTÜ TERRA-O – EE472200221084034185.
Korraldajal on õigus osavõtutasu mitte maksnud võistlejaid starti mitte lubada. Osavõtt võistlusest toimub oma riisikol. Võimalikke õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

RADADE PIKKUSED

KlassPikkus (optimaalne)KP
N141,5 km11
M142,0 km12
N182,9 km18
M183,4 km21
N213,8 km23
M214,1 km23
N403,4 km21
M403,8 km23
N502,5 km16
M502,9 km18

Kõigides klassis on kohustuslik läbipääs.

VÕISTLUSMAASTIK

Sikupilli sprindimaastik asub Tallinna imeiluses piirkonnas. Hõlmates enesesse väga erineval ajal ehitatud, nii korrapäraselt kui korrapäratult paiknevaid korterelamuid ning nende vahelisi aedu, väravaid, laste mänguväljakuid ja hekke. Reljeef on olematu. Maastikku läbiv suurema koormusega liiklustrassid loovad rajameistrile võimaluse korraldada ületuskohtade abiga otsustavaid teevalikuid.

Ohukohad: sõiduteed. Olge ettevaatlikud selle ületamisel!!

Varasemad kaardid:

https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2016057
https://orienteerumine.ee/kaart/?eolcode=2017047

Kaardi mõõtkava kõigis võistlusklassides on 1:4000.

Kaardi autor on Sergei Rjabõškin. Välitöö aeg: märts 2024.

Kaart on prinditud veekindla paberil.

Tõkkepuud: Hoovide tõkkepuud on kaardile märgitud ületamatu aiana. Kui kaardile on jäetud aeda auk, siis järelikult on võimalik tõkkepuu kõrvalt mööduda. Mõni tõkkepuu võib võistluse ajal ajutiselt avatud asendis olla, kuid korraldaja ei saa garanteerida tõkkepuu üleval või all olemist.

Teeületused: Keelualana tähistatud autoteed on lubatud ületada üksnes läbipääsu
tingmärgiga kohtadest. Teeületuste juures kontrollib keeluala reeglite täitmist helkurvestis kohtunik.

Ohud: Võistlus toimub liiklusele avatud piirkonnas, mistõttu tuleb võistlejatel olla eriti tähelepanelik kvartalisiseseid autoteid ületades. Liikluse rahustamiseks on maastikul helkurvestides korraldajad. Lisaks on maastikul mõnes kohas hoovialal nõukogudeaegseid pesukuivatuskohti, mis loetavuse huvides ei ole kaardile märgitud. Küll aga on kaardile märgitud erineva ajastu mänguväljakud ning ning vaibakloppimise alused.

Tehislikud takistused: Võistlusel on maastikule lisatud ajutisi aedu kasutades puna-valget kilelinti. Loetavuse huvides on tehislikud takistused märgitud kaardile ületamatu aia tingmärgiga. Maastukul on enamik hekke on läbimatu. Kevadel ei prugi nad hästi nähtavad olla.

KASUTATAV MÄRKESÜSTEEM

Kasutusel SportIdent puutevaba (SI Air+) märkesüsteem. Korraldajatelt on võimalik rentida SI Air+ pulkasid hinnaga 3€.
SI Air+ kasutamisest: Korraldajad tuletavad meelde, et iga võistleja peab ise tagama, et tema SI Air+ pulga aku on piisavalt täis, et võistelda. SI Air+ pulkade aku korrasolekut näitav jaam on mõlemal võistluspäeval stardikarantiinis. SI Air+ pulga aktiveerib võistluse jaoks KONTROLLI (CHECK) jaam. Ärge unustage stardis CHECK jaamas oma SI Air+ pulka aktiveerida. Puutevabana on SI Air+ pulga kasutus-raadius kontrollpunktides 50 cm! SI Air+ pulk vilgub ja piiksub, kui kontrollpunkti läbimine on pulgale salvestatud. SI Air+ pulk töötab alati (ka tühja akuga) tavalise pulga režiimis, st pulga pistmisel jaama auku salvestatakse pulgale kontrollpunkti läbimine. Muud seadmed (nt GPS kellad, pulsivööd/-kellad) võivad häirida SI Air+ tööd. Soovitav on mitte kanda SI Air+ pulka ja GPS kella samal käel. Võistleja vastutab ise kontrollpunktide korrektse läbimise eest. Kahtluse korral pistke pulk jaama auku ja veenduge, et jaam piiksub ja vilgub

STARDID

Stardialasse sisenemine sulgub kell 15:00. Kõik võistlejad peavad enne enda starti läbima stardiala, kust nad saavad stardinumbrid. Iga võistleja saab rinnanumbri, mida tuleb kinnitada rinnale. Stardinumbrite kinnitamiseks vajaminevad haaknõelad tuleb võistlejal endal kaasa võtta. Soovi korral saab neid osta kaubanduskeskuses. Stardialas on prinditud võistlusinfo, stardiprotokollid ning olemas WCd ja riietusruum. Stardialalon keelatud kasutada nutiseadmeid või muul viisil saada infot võistlusradade ja võistlusmaastiku kohta alates kella 15:00 kuni stardini. Eelstardi aeg on 3 minutit. Lisalegendid saab 2 minutit enne starti. Stardijärjekord on loositud, va MN21 klassidest, kus stardijärjekord on WRE rankingu järgi 15. aprilli seisuga.
Võstluskeskusest stardini on 300 meetrit. Peterburi tee on lubatud ületada ainult Cirkle-K juures oleva valgusfooril. Valgusfoori tsükkel on 20/90.
Stardist eraldi riiete transporti ei toimu.
Võistlejal on võimalik stardist võtta endale lahtine lisalegend. Üks minut enne starti seisab võistleja enda võistlusklassi kaartide kõrvale. Stardihetkel võtab võistleja kaardi ning liigub võistlusrajale. K-punkti läbimine on kohustuslik. Kaardile on kontrollpunkti rõnga kõrvale märgitud üksnes kontrollpunkti järjekorranumber. Tunnusnumber on leitav kaardil olevast rajalegendist. Loetavuse huvides on kontrollpunkti järjekorranumber valge kontuurjoonega. Osalejatel on keelatud kasutada metallnaastudega jooksujalanõusid!

SPRINDI PLANEERITAVAD VÕITJATE AJAD: 14-18 min

Kontrollaeg on 45 minutit.

 

VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus asub T1 kaubanduskeskuse 2. korrusel. Võistluskeskuses asub sekretariaat, pakihoid, WC ja riietusruum. On pesemise võimalus.
Soovitame auto koju jätta ning tulla üritusele osalema kasutades ühistransporti. 
Parkimine: Maa-aluses parklas ja parkimismajas saab 4 tundi tasuta parkida. Algus fikseeritakse automaatselt Find My Car süsteemis ning parkimiskella pole vaja kasutada. Rohkem infot parkimise kohta leiate kaubanduskeskuse kodulehel.
Voistluskeskuse kaart

AJAKAVA

13:00 võistluskeskus on avatud
15:00 startide algus
~17:00 Autasustamine
18:00 võistluskeskus suletakse

Finišist võistluskeskuseni on 800 meetrit.

KEELUALA

Osalejatel on keelatud enne võistlust märgitud ala piires kaardiga liikuda või läbi viia treeninguid.
Soojendust on lubatud teha Peterburi teelt lõunapoole.

TULEMUSED

Ametlikud osavõistluse ja karikasarja tulemused pannakse hiljemalt päev pärast võistluste toimumist üles võistluste kodulehele www.terra-o.eu.

Online tulemused / Online results

Tulemused / Results

Etapiajad / Split times

AUTASUSTAMINE

Kõikides võistlusklassides kolme paremat võistlejat.

AUS MÄNG

Osalejad peavad lugu puhtast ja ausast spordist. Võistlustel kehtivad IOFi dopinguvastased reeglid täies mahus ja sellest tulenevalt on Eesti Antidopingul ja teistel dopinguvastastel organisatsioonidel õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas.
Kaebuse korral tuleb see esitada sekretariaati suuliselt või kirjalikult niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 min pärast viimase võistleja lõpetamist. Proteste võib esitada kaebuste lahendamisel tehtud otsuse vastu. Protest tuleb esitada kirjalikult žürii liikmele või võistlusinfos näidatud isikule niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 15 min pärast protesti esile kutsunud otsuse teatavakstegemist.

FOTO JA VIIDEO JÄÄDVUSTUSED

Palun pange tähele, et võistluse ajal tehakse fotosid ja videoid.
Korraldajal on õigus kasutada kõiki korraldaja poolt ürituse raames tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel ürituse ajal ja pärast seda. Kui teil on muresid, võtke palun ühendust peakorraldajaga.

Pildid

MAJUTUSVÕIMALUSED

Majutusvõimalustega on võimalik tutvuda www.airbnb.com ja www.booking.com.

JÜRIÖÖJOOKS

Pärast sprinti on võimalik osaldeda samal päeval (20.aprill) peetaval teatevõitslustel Jüriööjooksul Sakus. Täpsemalt vaata 63. Jüriööjooksu kodulehel.

 

TOETAJAD